Impact Leader

Ledelse med hjertet, hovedet og hånd ...

...er vejen til bæredygtig succes!


Velkommen til Impact leader. Enhver beslutning og handling er bestemt af vores adfærd, attitude og vaner. Det er derfor udgangspunkt for vores ledelsesudvikling, når vi skaber vi ledere som gør en positiv forskel. 


Én leder ad gangen. Én nøglemedarbejder ad gangen. Et ledelsesteam ad gangen.

Less talks, more actions


Multidisciplinær lederudvikling med fokus på at ændre adfærd, attitude og vaner, så beslutninger og eksekvering sker med impact. Udbydes som intern ledertræning for enkeltpersoner og teams, til ledere på alle niveauer.

Leadership Development Circles

Faciliteret action learning.

Kontinuerlig læring baseret på løsning af konkrete hverdagsudfordringer i organisationen.

Executive Impact Coaching


One-on-one Executive Coaching giver dig en skræddersyet oplevelse, der hjælper dig som leder med at opbygge indflydelse, mestre kunsten at bruge kommunikation som et ledelsesværktøj og samtidig skabe slagkraftige resultater.

Leadership Development Programs

Vores universelle lederudviklingsprogrammer matcher ledere og teams af alle størrelser, på tværs af brancher, over hele verden, og udfordrer din nuværende opfattelse af ledelse og de værdier, der former det, og opmuntrer dig til at tænke og lede anderledes.

Unleash your untapped potentiale

Impact leader


Impact leadership er en ledelsesstil, der fokuserer på at skabe positive forandringer og gøre en meningsfuld forskel i verden via personlige og organisatoriske mål. Det er en holistisk tilgang til ledelse, hvor man overvejer virkningen af beslutninger på alle interessenter og arbejde hen imod at skabe en regenerativ fremtid. Impact-ledere er nysgerrige, har modet og viljen til at skabe de nødvendige forandringer.