Impact Leader

In-house ledelsesudvikling


Vores ledelsesudvikling leveres in-house, tilpasset organisationens situation og behov, med udgangspunkt i den enkelte leder, dennes udfordringer og hverdag.


En leder ad gangen. En nøglemedarbejder ad gangen. Et ledelsesteam ad gangen.

Less talks, more actions


Multidisciplinær lederudvikling med fokus på at ændre adfærd, attitude og vaner, så beslutninger og eksekvering sker med impact. Udbydes som intern ledertræning for enkeltpersoner og teams, til ledere på alle niveauer.

Leadership Development Circles

Faciliteret action learning.

Kontinuerlig læring baseret på løsning af konkrete hverdagsudfordringer i organisationen.

Executive Impact Coaching


One-on-one Executive Coaching giver dig en skræddersyet oplevelse, der hjælper dig som leder med at opbygge indflydelse, mestre kunsten at bruge kommunikation som et ledelsesværktøj og samtidig skabe slagkraftige resultater.

Leadership Development Programs

Vores universelle lederudviklingsprogrammer matcher ledere og teams af alle størrelser, på tværs af brancher, over hele verden, og udfordrer din nuværende opfattelse af ledelse og de værdier, der former det, og opmuntrer dig til at tænke og lede anderledes.

Unleash your untapped potentiale

Impact leader


Impact leadership er en ledelsesstil, der fokuserer på at skabe positive forandringer og gøre en meningsfuld forskel i verden via personlige eller organisatoriske mål. Det involverer at tage en holistisk tilgang til ledelse, overveje virkningen af beslutninger på alle interessenter og arbejde hen imod at skabe en regenerativ fremtid. Impact-ledere er ofte nysgerrige, og dermed innovative og visionære samt socialt ansvarlige, ligesom de inspirerer andre til at arbejde hen imod et fælles mål.